Rzeczoznawstwo majątkowe

Superopcja oferuje także usługi wyceny nieruchomości – dokonywanych przez licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego, z ważnymi uprawnieniami zawodowymi w zakresie szacowania nieruchomości. Przy dokonywanych wycenach korzystamy z wszelkich dostępnych źródeł i dokumentów, na podstawie których można określić wartość nieruchomości, uwzględniając jednocześnie złożoną dynamikę rynku nieruchomości, kierunki rozwoju urbanistycznego i aktualnie panujące trendy. Rezultatem pracy rzeczoznawcy jest oczywiście operat szacunkowy, dokument urzędowy stwierdzający wartość danej nieruchomości, sporządzony w formie pisemnej. Operat zawiera dokładny opis i oznaczenie nieruchomości, opis szacowania i obliczeń, określenie celu wyceny i dane zamawiającego. Zamawiającym (zleceniodawcą) może być osoba fizyczna, instytucja (np. sąd) albo firma (np. bank).

Cele dla których może być sporządzony operat szacunkowy:

• hipoteczny
• skarbowo-podatkowy
• kupna-sprzedaży
• amortyzacyjny
• negocjacyjny
• ustalenia opłat adiaceńsko-planistycznych
• dochodowy
• darowizn i spadków
• zamian

Rzeczoznawca majątkowy w wyniku wyceny określa:

• wartość rynkową nieruchomości
• wartość odtworzeniową nieruchomości
• wartość katastralną nieruchomości

Są to pojęcia zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Zapraszamy do kontaktu z nami w każdej sprawie związanej z kwestiami szacowania wartości nieruchomości.


 Osoba kontaktowa:

Katarzyna Madeyska-Kopiec
tel: 513 158 200
e-mail: k.madeyska@superopcja.pl